हातभट्टीची दारू काढणाऱ्यावर पो. स्टे. गंगाझरी पोलीसांची कारवाई

अन्य

अजय दोनोडे तालुका प्रतिनिधी आमगांव (गोदिया)

मा. पोलीस अधीक्षक, गोंदिया श्री. निखिल पिंगळे, अपर पोलीस अधीक्षक, गोंदिया, कॅम्प देवरी श्री. नित्यानंद झा, यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचे अवैध धंदयावर धाडी घालून प्रभावी कारवाई करण्याचे तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या इसमांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते… या अनुषंगाने मा. वरिष्ठांचे आदेश, निर्देशाप्रमाणे,उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग तिरोडा, श्री. प्रमोद मडामे, पो. स्टे. गंगाझरीचे ठाणेदार पो.नि. श्री. महेश बनसोडे, यांचे मार्गदर्शनाखाली गंगाझरी येथील पोलीस अंमलदार यांनी दिनांक- 21/12/ 2023 रोजी गंगाझरी हद्दीत पेट्रोलिंग दरम्यान, गोपनीय बातमीदार कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मौजा- जुनेवानी, जंगल परिसरात जमिनीत खड्डा खोदून त्याची चूल तयार करून, त्या चुलीवर मोठी लोखंडी ड्रम व त्यावर एक मोठे जर्मन घमेला ठेवून मोहाफुलाची हातभट्टी दारू काढत असतांना सदर ठिकाणी पोलीसांनी धाड कार्यवाही करून घटनास्थळावरून 01 टिनाचा ड्रम, 01 लोखंडी टवरा, एक प्लास्टिक पाईप, सडवा मोहपास प्लास्टिक पोतडीतील सडवा मोहोपास 210 किलो, टिनाचे पिपे, मोहाफुलाची हातभट्टी दारू असा एकूण 45000/- रु. चा माल* मिळुन आला.सदर प्रकरणी पो.स्टे. गंगाझरी येथे 19) संजय धर्मराज चौधरी वय 42 वर्ष, रा. मौजा एकोडी, ता.जि. गोंदिया 2) रामा गौतु तुमसरे, वय 60 वर्ष, रा.एकोडी, ता.जि. गोंदिया 3) शशीकुमार गणपत मेश्राम, वय 45 वर्ष, रा. एकोडी, ता.जि.गोंदिया

यांचेविरुद्ध पो.स्टे. गंगाझरी येथे अपराध. क्र. 491/2023 कलम 65(ब) (क)(ड)(ई )(फ), 83 अन्वये महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला

सदरची कारवाई मा. वरिष्ठाचे मार्गदर्शनाखाली पो. ठाणे गंगाझरीचे पो.नि. श्री. महेश बनसोडे यांचे मार्गदर्शनात पो.उप.नी. पराग उल्लेवार, पो.हवा. सुभाष हिवरे, पो.शी. राजेश राऊत, अशोक मौजे,प्रशांत गौतम यांनी केली आहे.

CLICK TO SHARE