नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस अंमलदार यांचे निरोप व सत्कार सभारंभाचे आयोजन, .. कार्यक्रम संपन्न.

सोशल

अजय दोनोडे तालुका प्रतिनिधी आमगांव (गोदिया)

गोदिया:आज दिनांक ३१/१०/२०२३ रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालय गोंदिया येथील कॉन्फरन्स हॉल मध्ये माहे- ऑक्टोंबर / २०२३ मध्ये गोंदिया जिल्हयाचे आस्थापनेवरील नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झालेले पोलीस अंमलदार *1) सहाय्यक पोलीस उप-निरीक्षक श्री. प्रदिपकुमार मारोती गणविर, तसेच* *2) पोलीस हवालदार श्री. ज्ञानेश्वर आत्माराम चिरवतकर,* यांचे निरोप सत्कार सभारंभाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. सदर निरोप सत्कार कार्यक्रम वेळी पोलीस अधीक्षक गोंदिया मा. श्री. निखील पिंगळे, यांचे शुभ हस्ते त्यांना शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, सेवानिवृत्त प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, सुभेच्छापत्र, देवुन त्यांचे सत्कार करण्यात आले. 🔹सदर कार्यक्रमात पोलीस अधीक्षक गोंदिया मा. श्री. निखील पिंगळे, प्रभारी पोलीस उप अधिक्षक (गृह), श्रीमती नंदिनी चानपुरकर, तसेच पोलीस अधिकारी / अंमलदार उपस्थित होते. 🔹 सदर कार्यक्रमाचे सुत्र संचालन पोलीस निरीक्षक, तथा अति कार्य. पोलीस उप अधिक्षक (गृह), श्रीमती नंदिनी चानपुरकर, यांनी केले. सदर कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्याकरीता कल्याण शाखा येथील, श्रीमती नंदिनी चानपुरकर, पोहवा राजु डोंगरे, यांनी कार्यवाही पार पाडली.

CLICK TO SHARE