उपविभागीय पोलीस अधिकारी हिंगणघाट यांच्या पथकाची दारुबंदी कायद्यान्वये केलेली कारवाई

क्राइम

प्रतिनिधी:मोहम्मद आसिफ मलनस हिंगणघाट

हिंगणघाट:दि 24-11-2023 रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकारी हिंगणघाट यांच्या पथकातील पोलीस आमदार अश्विन सुखदेवे ,स्वप्निल जीवने समीर कुरेशी, यांना मुखबीर कडुन खाञीशीर खबर मिळाली की आरोपी (1) शेख असरार शेख अकबर मिया रा. ताजबाग नगर डोरली रोड यवतमाळ, (2) प्रफुल उर्फ पप्पू जीवतोडे ,रा. वडनेर असे दोघेजण संगनमत करून विणापास परवाना देशी दारूची चार चाकी तवेरा कारणे वडनेर कडून मौजा फुकटा गावा कडे अवैध वाहतूक करीत आहे अश्या मुखबीरचे खबरे वरुन पंच व पो.स्टॉप चे मदतीने यातील नमुद आरोपी वर मौजा फुकटा येथे नाकेबंदी करून प्रो.रेड केला असता आरोपी शेख असरार शेख अकबर मिया वय 32 रां.यवतमाळ हा सिल्वर रंगाची शेवरलेट तवेरा कंपनीची चार चाकी कार क्रमांक MH 27 H 9020 ने विनापास परवाना देशी दारूची अवैध वाहतूक करताना मिळून आला त्याचे सोबत गाडीत असलेला आरोपी क्रमांक दोन प्रफुल उर्फ पप्पू जीवतोडे राहणार वडनेर यास पोलीस व पंच असल्याची चाहूल लागतात गाडीचे दार उघडून पळून गेला आरोपी क्र 1 याचे तब्यामधून 180 एम एल च्या देशी दारूने भरुन असलेल्या एकूण 5 खर्ड्याचे खोक्यात काचेच्या एकूण *240* शिश्या प्रति शिशी 150/- रू प्रमाणे *36,000/-* रू व कार कि *10,00,000/-* रू व एक स्मार्ट फोन की *10,000/-* रू असा ऐकून *जु कि 10,46,000/- रू* चा माल मिळुन आल्याने जागीच सविस्तर मौक्का जप्ती पंचनामा कारवाई करून पो स्टे परत येवुन आरोपी विरूध्द दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा नोंद केला …… सदरची कार्यवाही मा.पोलीस अधिक्षक श्री नरूल हसन सा. मा.अप्पर पोलीस अधिक्षक श्री सागर कवडे सा.मार्गदर्शनात उपविभागीय पोलीस अधिकारी हिंगणघाट श्री. रोशन पंडित सा . यांचे निर्देशाप्रमाणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सा हिंगणघाट यांचे पथकतील .पोलीस आमदार अश्विन सुखदेवे ,स्वप्निल जीवने समीर कुरेशी, यांनी केली

CLICK TO SHARE