थकबाकीदारांच्या दारी धडकली मनपाची १४ पथके

अन्य

जिल्हा प्रतिनिधी:मोहम्मद नासीर चंद्रपूर

थकबाकीदारांच्या दारी धडकली मनपाची १४ पथके १२ नळजोडणी खंडीत अनेक मालमत्तांवर लागली जप्तीपुर्वीची नोटीस चंद्रपूर १६ जानेवारी – चंद्रपूर महानगरपालीकेद्वारे मालमत्ता व पाणी कर वसुलीसाठी धडक कारवाई करण्यात आली असुन १२ थकबाकीदारांची नळजोडणी खंडीत करण्यात आली आहे.मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता व पाणी कर वसुली थकीत असल्याने मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल यांनी सक्त कारवाईचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार ८७ मनपा अधिकारी कर्मचारी यांची १४ पथके गठीत करण्यात येऊन वसुलीची कारवाई सुरु करण्यात आली. यातील अनेक मालमत्तांवर लागली जप्तीपुर्वीची नोटीस लावण्यात आली तर मोठे थकबाकीदार असलेल्या १२ मालमत्तांची नळजोडणी खंडीत करण्यात आली.काही थकबाकीदारांनी दारी पथक पाहताच त्वरीत रोख, धनादेश अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कराचा भरणा केला. तर काही थकबाकीदारांनी ठराविक मुदतीत कर भरण्याचे मान्य केले. ज्यांनी मुदत मागितली आहे त्यांची नोंद ठेवण्यात आली असुन वेळेवर करभरणा न झाल्यास नळ जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.हा धडाका पुढील महिनाभर सुरु राहणार असुन थकबाकीदारांनी यांची नोंद घेऊन कराचा भरणा त्वरीत करण्याचे आवाहन चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत आहे.शास्तीत सवलत – मनपातर्फे ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत थकबाकीसह मालमत्ता कराचा एकमुस्त भरणा करणाऱ्यामालमत्ता धारकास शास्तीत ५० टक्के सूट देण्यात येत आहे.

CLICK TO SHARE