मनपाची १४ पथके ॲक्शन मोडवर गौतम नगर येथील ४ मालमत्ता धारकांची नळ जोडणी खंडित ३१ मार्चपर्यंत शास्तीत २५ टक्के सवलत

अन्य

जिल्हा प्रतिनिधी:मोहम्मद नासीर चंद्रपूर

चंद्रपूर ०५ फेब्रुवारी – मालमत्ता व पाणीकराची करवसुली मोठ्या प्रमाणात थकीत असल्याने मनपातर्फे करवसुली मोहीम सातत्याने राबविण्यात येत आहे. कर वसुलीसाठी मनपाद्वारे १४ पथके ॲक्शन मोडवर कार्य करीत असुन पथकांद्वारे गौतम नगर येथील ४ नळधारकांची नळ जोडणी खंडित करण्यात आली आहे.मनपाचे ५१ अधिकारी कर्मचारी यांची पथके कर वसुलीत सातत्याने कार्यरत असुन थकबाकी वसुली तसेच थकबाकी न भरल्यास नळ जोडणी कपात करण्याची कारवाई केली जात आहे. गौतम नगर येथील नानाजी वैरागडे, जोगेश्वरी पेरगे, पोचूराम वैरागडे, पेंटाजी दहागावकर या ४ मालमत्ताधारकांवर मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. वारंवार वसुली पथकाद्वारे पाठपुरावा केल्यानंतरही सदर मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा न केल्याने कारवाई करण्यात आली आहे.इतर काही थकबाकीदारांद्वारे रोख, धनादेश अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कराचा भरणा केला जात असुन काही थकबाकीदारांनी ठराविक मुदतीत कर भरण्याचे मान्य केले आहे. ज्यांनी मुदत मागितली आहे त्यांची नोंद ठेवण्यात आली असुन वेळेवर करभरणा न झाल्यास नळ जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.शास्तीत सवलत – मनपातर्फे ०१ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत थकबाकीसह मालमत्ता कराचा एकमुस्त भरणा करणाऱ्या मालमत्ता धारकास शास्तीत २५ टक्के सवलत देण्यात येत आहे.

CLICK TO SHARE