स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाची कामगिरी, घरफोडी करणाऱ्या एका चोरट्यांस केले जेरबंद

क्राइम

तालुका प्रतिनिधी:अजय दोनोडे आमगाव (गोदिया)

याबाबत थोडक्यात माहिती अशी की, तक्रारदार नामे – मोहम्मद शाकीर अब्दुल गनी कुरैशी, व्यवसाय- मोटार सायकल मेकॅनीक, रा. बाजपेयी वार्ड, मदीना मस्जिद चे जवळ, गोंदिया यांचे वाजपेयी चौक येथील भाई एच.के.जी.एन ऑटोपार्ट अॅन्ड रिपेअर्स नावाचे दुकानाचे जिन्याचे चॅनल गेटला लावलेला कुलुप तोडुन दुकानातील कांउटर चे लॉकर तोडुन लॉकर मध्ये ठेवलेले रोख रक्कम- 30,000/-रु कोणीतरी अज्ञात चोरट्यानी दिनांक- 26/2/24 ते 27/2/24 चे रात्रदरम्यान दुकानातून चोरुन नेल्याचे फिर्यादीचे रिपोर्टवरुन पो.स्टे.गोंदिया शहर येथे अप. क्रं. 102 /2024 कलम 454, 457, 380 भा.दं.वि. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता सदर गुन्ह्याचे अनुषंगाने मा. वरिष्ठांचे प्राप्त निर्देश सूचनाप्रमाणे पो.नि.श्री दिनेश लबडे, स्थानिक गुन्हे शाखा यांचे मार्गदर्शनात स्था.गु.शा. येथील पथकातील पोलीस अधिकारी,अंमलदार यांनी गुप्त माहितीच्या आधारे – सदर गुन्हयातील आरोपीचा शोध घेवून एफ.सी.आय.गोडावून परिसर मूर्री येथून घरफोडी करणारा आरोपी नामे 1) राहुल ऊर्फ चोचो गेंदलाल ओमकारकर वय 24 वर्षे रा. नंगपुर्रा मुररी ता.जि. गोंदीया यास गुन्ह्याचे अनुषंगाने ताब्यात घेवून विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता त्याने त्याचा मित्र नामे-सुरज ऊर्फ मित्तल मुनेश्वर तुपटे रा. पैकनटोली गोंदिया याचेसह मिळुन दिनांक 26/2/24 ते 27/2/24 चे रात्री दरम्यान वाजपेयी चौक येथील दुकानातून घरफोडी केल्याचे कबूल केले आरोपीचे ताब्यातून गुन्हयात चोरीस गेलेल्या रोख रक्कमेपैकी 100/- व 200/- रूपये दराच्या नोटा एकूण- 5200/- रू. हस्तगत करून जप्त कऱण्यात आले आहे ताब्यात घेतलेल्या आरोपीस पुढील कारवाईस गोंदिया शहर पोलीसांचे स्वाधीन करण्यात आले आहे पुढील तपास गोंदिया शहर पोलिस करीत आहेत सदरची कामगीरी मा .वरिष्ठांचे निर्देश सूचना मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेतील पथक पो. उप.नि.महेश विघ्ने, स. फौ.कावळे,पो.हवा. देशमुख,मेहर,कोडापे गायधने,हलमारे,रियाज शेख,पो.शि.संतोष केदार, म.पो.शि.येरणे यांनी केली आहे.

CLICK TO SHARE