हिट अॅन्ड रण च्या काळा कायदा निषेदार्थ चालक मालक यांचे साखळी उपोषण पेंडाल करीता

जिल्हा प्रतिनिधी:मोहम्मद नासिर चंद्रपुर महेश बावणे (तालुका अध्यक्ष) संघर्ष वाहन चालक मालक संघटना विषयाकित संदर्भिय पत्राचे अनुषंगाने दिनांक 12/01/2024 पासुन बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचे ठरविले असुन नगर परिषद चौक, बल्लारपुर येथे पेडाल टाकण्याची परवानगी मागितली आहे. तरी आपणास खालील अटीवर अधि राहून पेंडाल टाकण्याकरीता ना हरकत प्रमाण पत्र देण्यात येते.सदर परवानगी हो फक्त जागेचा वापर […]

Continue Reading